Skjeggeby gård

Skjeggeby Gård har fått nye eiere.

Hei, vi er Treskeverket Kulturproduksjoner og har tatt over Skjeggeby gård som vår nye base.

Vi jobber med kunst og kultur og året 2019 vil Treskeverket bruke til å utvikle nyskapende  og annerledes kunst og kulturprosjekter, og jobbe mot å kunne bli en livlig, spennende og vågal kulturaktør i storfylket Viken.

Rene aktiviteter og aktivitetspakker er derfor noe vi ikke vil tilby i 2019, men vi vil gjerne at dette skal bli noe vi også kan tilby i fremtiden.

I 2019 vil hovedfokuset på gården være  å jobbe mot å bygge opp en kunstner-residens.

Vennlig hilsen Thea Færden Bringsværd og Mikkel Rasmussen Hofplass

Treskeverket Kulturproduksjoner, februar 2019

Tlf: +47 47664243 / treskeverket@gmail.com